Máy chấm công vân tay và thẻ VIRDI FOH-02RF

Thiết bị lấy mẫu vân tay và thẻ VIRDI FOH02RF (KOREA) USB Desktop FingerPrint Reader Dùng để đăng ký vân tay, thẻ hoặc phát triển các ứng dụng khác. Thiết bị cửa kiểm soát ra vào, kiểm soát vân tay.

Máy chấm công vân tay và thẻ VIRDI FOH-02RF

  • Giá bán:Liên hệ

Máy chấm công vân tay và thẻ VIRDI FOH-02RF

VIRDI FOH-02RF

- Dùng để đăng ký vân tay và thẻ EM (tần số 125KHz) hoặc các ứng dụng khác

- Patented Fake Finger Detection

- 500 dpi Durable Optical Sensor, 256 Grayscale

- Image Size 304 x 344 pixels, Sensing Area 15 x 17mm

- Windows Size 16 x 19.6

- O/S MS Windows        

- Plug & Play USB 2.0

- FVC Top Ranking Algorithm as of Dec 2011

- NIST Certified Template Format (ANSI-378 / ISO19794-2)

- WSQ Standard Image Compression

- VIRDI UCBio SDK (VB, Visual C++, C#, VB.NET, Java)

- Kích thước: 74 x 84 x 95 mm.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload